De informatie op 24Baby.nl

24Baby.nl hecht veel waarde aan betrouwbare informatie. Daarom kiezen wij de bronnen die we gebruiken bij het schrijven van onze artikelen zorgvuldig uit. We streven ernaar dat al onze informatiebronnen voldoen aan de volgende eisen:

 • De bron heeft een betrouwbare oorsprong, bijvoorbeeld de overheid, een deskundige of een gezondheidsinstantie.
 • De informatie in de bron is actueel.
 • De informatie in de bron is correct en compleet.

Soorten bronnen

Voor het samenstellen van onze artikelen maken we gebruik van verschillende soorten informatiebronnen, namelijk:

 • Medische literatuur over zwangerschap, verloskunde, gezondheid en (kinder)geneeskunde
 • Richtlijnen voor zorgprofessionals
 • Websites van professionele organisaties en patiëntenverenigingen
 • Wetenschappelijke artikelen afkomstig uit medische literatuurbanken
 • Deskundigen op het gebied van kinderwens, zwangerschap en baby’s

Veelgebruikte bronnen

Om een idee te krijgen van waar we onze informatie vandaan halen, vind je hieronder een lijst van bronnen die wij vaak gebruiken, gesorteerd per type bron.

Medische boeken

Medische leerboeken vormen bij medische artikelen vaak de basis van onze informatie. De volgende exemplaren zijn bij ons op kantoor te vinden:

 • Oskam, E., Lokven, van. E.M. et al. (2013). Nederlands Leerboek Jeugdgezondheidszorg (7e druk). Assen, Koninklijke Van Gorcum.
 • Verhulst, Frank, C. (2005). De ontwikkeling van het Kind (8e druk). Assen, Koninklijke van Gorcum.
 • J. Heineman e.a. (2005). Obstetrie en Gynaecologie (5e druk). Maarssen, Elsevier Gezondheidszorg.
 • Carlson B. M. (2004). Human Embryology and developmental biology (3e druk). Philadelphia, Mosby, Inc.
 • Donkelaar T. e.a. (2001). Klinische anatomie en embryologie I (2e druk). Maarssen, Elsevier Gezondheidszorg.
 • Kemner C. (2011). Het sociale leven van baby’s (1e druk). Balans Uitgeverij.
Boeken als bronnen voor 24Baby.nl

Richtlijnen voor zorgprofessionals

Voor informatie over ziektes bij kinderen of zwangere vrouwen gebruiken we meestal verschillende professionele richtlijnen als naslagwerk:

 • NHG Standaarden (Nederlands Huisartsen Genootschap)
 • Richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
 • Richtlijnen van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
 • Richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 • Richtlijnen van de Royal College of Obstetricians and gynaecologists (RCOG)
 • JGZ richtlijnen van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)

Websites

Online is gelukkig ook veel betrouwbare informatie te vinden. Onderstaande webpagina’s zijn voorbeelden van bronnen die vaak in onze bronnenlijsten te vinden zijn:

 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Groeigids.nl
 • Thuisarts.nl
 • Healthychildren.org
 • Websites en patiënten informatiefolders van diverse ziekenhuizen, bijvoorbeeld van het LUMC, Isala, UMC Groningen, Erasmus MC, Albert Schweitzerziekenhuis, UMC Utrecht.
 • Deverloskundige.nl (informatieplatform voor patiënten, samengesteld door de KNOV)
 • Degynaecoloog.nl nl (informatieplatform voor patiënten, samengesteld door de NVOG)
 • Voedingscentrum.nl
 • World Health Organisation
 • Lareb, Teratologie Informatie Service
 • Huidhuis.nl
 • Huidziekten.nl
 • Farmacotherapeutisch Kompas
 • Trimbos-instituut
 • Centre for Disease Control (CDC)
 • European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
 • TNO.nl
 • NCJ.nl
 • Rijksoverheid.nl
 • Kinderneurologie.nl
 • Erfelijkheid.nl
 • Sites van diverse patiëntenverenigingen, zoals Freya
 • Kiesbeter.nl (van Zorginstituut Nederland)
 • Nibud.nl
 • (Lokale) webpagina’s van het Centrum voor Jeugd en Gezin

Medische literatuurbanken

Wanneer we heel specifieke of actuele informatie zoeken over een medisch onderwerp, maken we regelmatig gebruik van medische literatuurbanken. Vooral bij informatie die nog (snel) verandert, is dit prettig. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen rondom het zikavirus of het coronavirus. Dan raadplegen we graag deze literatuurbanken voor de meest actuele informatie:

 • Pubmed
 • UpToDate

Deskundigen

Omdat veel van onze artikelen medische informatie bevatten, werken we graag samen met deskundigen uit verschillende medische vakgebieden. Zo schrijven we regelmatig artikelen in samenwerking met onze vaste zorgprofessionals. De volgende deskundigen hebben we in ons netwerk welkom mogen heten:

 • Kinderarts
 • Gynaecoloog
 • Verloskundige
 • Fertiliteitsarts
 • Kinderslaapcoaches
 • Voedingsdeskundige/leefstijlcoach
 • Relatietherapeut

Meer informatie over de deskundigen van 24Baby >>

Meer Informatie

Wil je meer weten over 24Baby.nl, heb je feedback of een vraag?

Neem contact op