Privacy- en cookieverklaring 24Baby.nl

Via de website www.24baby.nl (uitgegeven door 24Baby.nl B.V.) worden persoonsgegevens verwerkt. 24Baby.nl B.V. (hierna: 24Baby.nl), vindt jouw privacy belangrijk en gaat dan ook zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens.

In deze privacy- en cookieverklaring beschrijven wij onder andere welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij omgaan met persoonsgegevens en welke rechten bezoekers van 24Baby.nl en onze nieuwsbriefleden hebben.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bij het inschrijven voor de nieuwsbrief van 24Baby.nl deel jij de volgende gegevens met ons:

  • Je uitgerekende datum of de geboortedatum van je baby
  • Je e-mailadres

Uit de uitgerekende datum kan worden afgeleid dat je zwanger bent. Dit heeft betrekking op jouw gezondheid en is daarom een bijzonder persoonsgegeven. Wij verwerken de uitgerekende datum alleen als jij deze zelf met ons hebt gedeeld. Het is altijd mogelijk om je je gegevens weer te (laten) verwijderen.

Daarnaast maakt 24Baby.nl gebruik van cookies. Hierover meer onder de tussenkop Cookies.

Doel van de persoonsgegevens die wij verwerken

De uitgerekende datum of geboortedatum van je baby en jouw e-mailadres gebruiken wij uitsluitend voor het verzenden van onze nieuwsbrief.

De uitgerekende datum of geboortedatum hebben we nodig om de nieuwsbrieven die we versturen zo relevant mogelijk te maken.

Welke cookies wij precies plaatsen en met welk doel staat onder onze tussenkop Cookies.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

24Baby.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor onze bezoekers of nieuwsbriefleden.

Bewaartermijnen persoonsgegevens

24Baby.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor wij persoonsgegevens verwerken.

De uitgerekende datum of geboortedatum en je e-mailadres bewaren wij alleen zolang je nog ingeschreven staat voor onze nieuwsbrief. Twee keer per jaar verwijderen wij alle gegevens van nieuwsbriefleden die langer dan 6 maanden geen nieuwsbrief hebben ontvangen of geopend.

Onder de tussenkop Cookies staat per cookie wat de bewaartermijn is.

Delen van persoonsgegevens met derden

24Baby.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Het kan zijn dat wij een bedrijf of freelancer inschakelen voor de verdere ontwikkeling van 24Baby.nl. Indien het nodig is dat deze partij bij jouw persoonsgegevens kan, zullen wij met deze partij een verwerkersovereenkomst sluiten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 24Baby.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Voor het verzenden van onze nieuwsbrief maken wij gebruik van Mailchimp. Dat betekent dat de uitgerekende datum of geboortedatum van je baby en e-mailadres bij hen zijn opgeslagen. Mailchimp is gevestigd in de Verenigde Staten, maar wordt ook veel gebruikt in Nederland. 24Baby.nl en Mailchimp hebben een verwerkersovereenkomst gesloten.

Cookies

24Baby.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Functionele cookies

24Baby.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat 24Baby.nl jouw cookievoorkeuren kan opslaan en dat de baby uitzetlijst jouw gegevens bewaart.

De gebruikte functionele cookies
Naam: allowcookieforsite
Bewaartermijn: 1 jaar
Functie: In deze cookie wordt bijgehouden of je akkoord bent met het plaatsen van cookies.

Namen: uitzet-*
Bewaartermijn: 1 jaar
Functie: In deze cookies wordt bijgehouden dat je iets op onze baby uitzetlijst hebt afgestreept, deze wordt alleen gebruikt bij het opnieuw weergeven van de uitzetlijst.

Analytische cookies

Analytische cookies gebruiken we onder andere om bezoekersaantallen te bekijken, om te zien met welke apparaten en browsers onze website wordt bezocht en hoe bezoekers door onze site navigeren. Met deze gegevens kunnen wij 24Baby.nl verder optimaliseren voor jou als bezoeker.

De gebruikte analytische cookies
Naam: _ga, _gid en _gat
Bewaartermijn: _ga en _gid 2 jaar, _gat 1 minuut
Functie: Deze cookies zijn nodig om Google Analytics goed te laten werken. Met Google Analytics kunnen we onder andere zien hoeveel mensen 24Baby.nl bezoeken en welke pagina’s ze bekijken. We hebben Google Analytics zo ingesteld dat jouw gegevens geanonimiseerd worden en niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

3rd party cookies

3rd party cookies zijn cookies van die op 24Baby.nl geplaatst worden, maar door andere bedrijven worden gebruikt. Op sommige pagina’s op 24Baby.nl worden dit soort cookies geplaatst. Dit zijn cookies die door onze adverteerders of tussenpersonen van adverteerders geplaatst worden en jouw surfgedrag bijhouden zodat ze op maat gemaakte advertenties kunnen aanbieden. Deze cookies kunnen ook door 24Baby gebruikt worden om jou op andere website advertenties van 24Baby voor te schotelen.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Lees via deze link hoe je dat doet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Dit kun je zelf doen via de links ‘Uitgerekende datum wijzigen’, ‘Geboortedatum wijzigen’, Email voorkeuren wijzigen’ of ‘Afmelden’ onder iedere nieuwsbrief. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 24Baby.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@24baby.nl.

24Baby.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. 24Baby.nl wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

24Baby.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@24baby.nl.

Over deze privacy- en cookieverklaring

De basis van deze privacy- en cookieverklaring hebben wij gemaakt met behulp van de Privacyverklaring generator van veiliginternetten.nl. Deze hebben we verder gespecificeerd waar nodig en op verschillende plekken ten behoeve van de leesbaarheid aangepast.

Is er toch iets niet helemaal duidelijk of heb je nog vragen over deze privacy- en cookieverklaring, laat het ons dan weten via info@24baby.nl.

Wij behouden het recht om deze privacy- en cookieverklaring te wijzigen. Hierbij zullen wij blijven voldoen aan de wettelijke eisen. Om op de hoogte te blijven raden we je aan deze pagina regelmatig te bekijken.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op: 07-12-2018

Contactgegevens

De uitgever van de website www.24baby.nl is 24Baby.nl B.V. Je kan ons bereiken via:

24Baby.nl B.V.
Middelstegracht 89v
2312TT Leiden
info@24baby.nl
+31 6 820 546 72

KVK: 68424191
BTW: NL857434573B01
IBAN: NL12 INGB 0007 5199 23

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:00 – 17:00 (feestdagen uitgezonderd). Wij streven ernaar vragen per e-mail binnen 5 werkdagen te beantwoorden.

Meer Informatie

Wil je meer weten over 24Baby.nl, heb je feedback of een vraag?

Neem contact op